TH l ENG
HomePro
homepro
ประวัติบริษัท

2538

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 150 ล้านบาท ซึ่งเป็น การร่วมลงทุนของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีก โดยจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคาร บ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า "โฮมโปร" (HOMEPRO) ซึ่งเป็น เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

2539

บริษัทได้เปิดดำเนินการคือ สาขารังสิต โดยเปิดในเดือนกันยายน 2539 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยตั้งอยู่ที่ 100 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

2544

วันที่ 30 ตุลาคม 2544 เข้าจดทะเบียน เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งประเทศไทย มี้วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีก โดยจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ การก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคาร บ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า "โฮมโปร" (HOMEPRO) ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

2547

บริษัทฯ สร้างศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต่อมาในเดือนกันยายน 2547 ได้ย้ายไปที่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และในเดือนกรกฎาคม 2549 ได้มีการขยายอาคารศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต ปัจจุบัน มีพื้นที่จัดเก็บรวม 136,000 ตารางเมตร

2548

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ได้จัดตั้ง บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด ("มาร์เก็ต วิลเลจ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยตั้งอยู่ ที่ 234/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)เข้าถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 99.99 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท มาร์เก็ต วิลเลจ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ บริหารพื้นที่ให้เช่าให้กับ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ พร้อมกับให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค แก่ผู้เช่า เริ่มต้นดำเนินการ บนพื้นที่โครงการ
"หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ”

2549

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549 เปิดดำเนินการโครงการ "หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยภายในโครงการประกอบด้วยสาขา ของโฮมโปร โลตัสซุปเปอร์สโตร์ เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ ร้านอาหาร ธนาคาร ร้านสินค้าไอที โรงภาพยนต์ โรงโบว์ลิ่ง สปอร์ตเวิลด์ และร้านค้าชั้นนำอีกจำนวนมาก

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเพื่ อการ ก่อสร้าง ตกแต่ง และซ่อมแซม บ้านและที่อยู่อาศัย พร้อมกับการ ให้บริการอย่างครบวงจร (One Stop Shopping) เพื่อให้เกิดความ พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้าสำหรับ ให้บริการมากกว่า 60,000 รายการ อีกทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการที่ดี แก่ลูกค้า

2553

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นสมาชิกในดัชนี

2557

บริษัทฯ เดินหน้าเปิดสาขาใหม่เพิ่ม 8 แห่ง โดยในช่วง 6 เดือนแรก เปิดเพิ่ม 3 แห่ง ได้แก่ สาขาลำปาง สาขาประจวบคีรีขันธ์ และสาขาสุรินทร์ และในช่วง 6 เดือนหลัง บริษัทฯ วางแผนที่จะเปิดเพิ่มอีก 4 แห่งในต่างจังหวัด รวมถึงยังได้มีการย้ายที่ตั้งสาขา 1 แห่ง ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยสิ้นปี 2557 บริษัทฯ จะมีสาขาในรูปแบบ "โฮมโปร" ที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ 71 แห่ง อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 21 แห่ง และต่างจังหวัด 50 แห่ง และรูปแบบ "เมกา โฮม" จำนวน 4 แห่งเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเพื่ อการ ก่อสร้าง ตกแต่ง และซ่อมแซม บ้านและที่อยู่อาศัย พร้อมกับการ ให้บริการอย่างครบวงจร (One Stop Shopping) เพื่อให้เกิดความ พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้าสำหรับ ให้บริการมากกว่า 60,000 รายการ อีกทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการที่ดี แก่ลูกค้า

เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ มีความพยายามที่จะ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง และเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกให้มีความ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสร้างศูนย์ กระจายสินค้า (Distribution Center) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โลจิสติกส์ อีกทั้งยังช่วยให้กระบวนการบริหารสินค้าคงคลังทั้งระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยศูนย์กระจายสินค้านี้เดิมอยู่ที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งต่อมาในเดือนกันยายน 2547 บริษัทฯ ได้ย้ายไปที่ อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา บนพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเอง และในเดือนกรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ได้มีการขยายอาคาร ศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มเติม ทำให้พื้นที่ใช้ประโยชน์มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของสาขาในอนาคต
 
อัพเดทล่าสุด วันWednesday, April 9 2014 11:04