TH l ENG
HomePro
homepro
ประวัติบริษัท

2538

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 150 ล้านบาท ซึ่งเป็น การร่วมลงทุนของ กลุ่ม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ บริษัท อเมริกัน อินเตอร์ แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด และ กลุ่มสารสิน ได้เข้าจดทะเบียน เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2544 บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีก โดยจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ การก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคาร บ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โฮมโปร” (HOMEPRO)ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

2548

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ได้จัดตั้ง บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด (“มาร์เก็ต วิลเลจ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยตั้งอยู่ ที่ 234/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)เข้าถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 99.99 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท มาร์เก็ต วิลเลจ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ บริหารพื้นที่ให้เช่าให้กับ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ พร้อมกับให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค แก่ผู้เช่า เริ่มต้นดำเนินการ บนพื้นที่โครงการ
“หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ”

2549

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549 เปิดดำเนินการโครงการ “หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยภายในโครงการประกอบด้วยสาขา ของโฮมโปร โลตัสซุปเปอร์สโตร์ เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ ร้านอาหาร ธนาคาร ร้านสินค้าไอที โรงภาพยนต์ โรงโบว์ลิ่ง สปอร์ตเวิลด์ และร้านค้าชั้นนำอีกจำนวนมาก

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเพื่ อการ ก่อสร้าง ตกแต่ง และซ่อมแซม บ้านและที่อยู่อาศัย พร้อมกับการ ให้บริการอย่างครบวงจร (One Stop Shopping) เพื่อให้เกิดความ พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้าสำหรับ ให้บริการมากกว่า 60,000 รายการ อีกทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการที่ดี แก่ลูกค้า

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเพื่ อการ ก่อสร้าง ตกแต่ง และซ่อมแซม บ้านและที่อยู่อาศัย พร้อมกับการ ให้บริการอย่างครบวงจร (One Stop Shopping) เพื่อให้เกิดความ พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีสินค้าสำหรับ ให้บริการมากกว่า 60,000 รายการ อีกทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการที่ดี แก่ลูกค้า

เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ มีความพยายามที่จะ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง และเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกให้มีความ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสร้างศูนย์ กระจายสินค้า (Distribution Center) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โลจิสติกส์ อีกทั้งยังช่วยให้กระบวนการบริหารสินค้าคงคลังทั้งระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยศูนย์กระจายสินค้านี้เดิมอยู่ที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งต่อมาในเดือนกันยายน 2547 บริษัทฯ ได้ย้ายไปที่ อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา บนพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเอง และในเดือนกรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ได้มีการขยายอาคาร ศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มเติม ทำให้พื้นที่ใช้ประโยชน์มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของสาขาในอนาคต
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันWednesday, April 9 2014 11:04