โครงสร้างบริษัท

กลุ่มธุรกิจ

บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารพื้นที่ให้เช่า และให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค เริ่มต้นดำเนินการที่โครงการ “หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ” (Hua-Hin Market Village) ถ.เพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดดำเนินการในไตรมาสแรกปี 2549 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5.0 ล้านบาท โดยโฮมโปรถือหุ้น 99.99%

Home Product Center (Malaysia) SDN. BHD.

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านที่ประเทศมาเลเซีย เปิดดำเนินการสาขาแรกที่ศูนย์การค้า ไอโอไอ ซิตี้มอลล์ (IOI City Mall) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 49 ล้านริงกิต โดยโฮมโปรถือหุ้น 100%

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งวัสดุก่อสร้าง สินค้าเกี่ยวกับบ้าน และของใช้ในครัวเรือน เปิดดำเนินการสาขาแรกที่รังสิต ภายใต้ชื่อ “เมกา โฮม” (Mega Home) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,500.0 ล้านบาท โดยโฮมโปรถือหุ้น 99.99%

บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดำเนินการที่ศูนย์กระจายสินค้าที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 2.5 ล้านบาท โดยโฮมโปรถือหุ้น 99.99%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายสินค้า และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซมบ้าน และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร

ที่ตั้ง

31 ถนนประชาชื่นนนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

เลขทะเบียนบริษัท

0107544000043

จำนวนหุ้นจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 13,151,198,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

จำนวนหุ้นชำระแล้ว

หุ้นสามัญ 13,151,198,025 หุ้น

ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อที่ใช้ในการซื้อขาย

HMPRO