กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ

กรุณาเลือกปีที่ต้องการดูกิจกรรมและข้อมูลนำเสนอ

ม.ค. 2561

 

ก.พ. 2561

 

มี.ค. 2561

21 มี.ค 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 4/2560

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

06 มี.ค. 2561แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด PDF

เม.ษ. 2561

09 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

พ.ค. 2561

02 พ.ค. 2561แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 1/2561

ดาวน์โหลด PDF

มิ.ย. 2561

 

ก.ค. 2561

 

ส.ค. 2561

03 ส.ค. 2561 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลด PDF

14 ส.ค 2561บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2561

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

ก.ย. 2561

 

ต.ค. 2561

 

พ.ย. 2561

2 พ.ย. 2018แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 3/2561

Download PDF

7 พ.ย. 2561บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2561

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

ธ.ค. 2561

 

ม.ค. 2560

 

ก.พ. 2560

 

มี.ค. 2560

06 มี.ค 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 4/2559

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

03 มี.ค. 2560แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด PDF

เม.ษ. 2560

28 เม.ย. 2560 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 1/2560

ดาวน์โหลด PDF

05 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

พ.ค. 2560

 

มิ.ย. 2560

 

ก.ค. 2560

 

ส.ค. 2560

1 ส.ค. 2560 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 2/2560

ดาวน์โหลด PDF

22 ส.ค 2560บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2560

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

ก.ย. 2560

 

ต.ค. 2560

 

พ.ย. 2560

3 พ.ย. 2560 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 3/2560

ดาวน์โหลด PDF

ธ.ค. 2560

 

ม.ค. 2559

 

ก.พ. 2559

 

มี.ค. 2559

01 มี.ค. 2559บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 4/2558

ดาวน์โหลด PDF

01 มี.ค. 2559แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด PDF

เม.ย. 2559

07 เม.ย. 2559การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

พ.ค. 2559

03 พ.ค. 2559แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 1/2559

ดาวน์โหลด PDF

มิ.ย. 2559

 

ก.ค. 2559

 

ส.ค. 2559

10 ส.ค. 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2559

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

10 ส.ค. 2559 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 2/2559

ดาวน์โหลด PDF

ก.ย. 2559

 

ต.ค. 2559

 

พ.ย. 2559

01 พ.ย. 2559แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 3/2559

ดาวน์โหลด PDF

ธ.ค. 2559

 

ม.ค. 2558

 

ก.พ. 2558

 

มี.ค. 2558

02 มี.ค. 2558 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2557

ดาวน์โหลด PDF

12 มี.ค. 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 4/2557

ดาวน์โหลด PDF

เม.ย. 2558

09 เม.ย. 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

พ.ค. 2558

08 พ.ค. 2558 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 1/2558

ดาวน์โหลด PDF

มิ.ย. 2558

 

ก.ค. 2558

 

ส.ค. 2558

04 ส.ค. 2558 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 2/2558

ดาวน์โหลด PDF

10 ส.ค. 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 2/2558

ดาวน์โหลด PDF

ก.ย. 2558

 

ต.ค. 2558

 

พ.ย. 2558

03 พ.ย. 2558 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 3/2558

ดาวน์โหลด PDF

ธ.ค. 2558

 

ม.ค. 2557

 

ก.พ. 2557

27 ก.พ. 2557 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2556

ดาวน์โหลด PDF

มี.ค. 2557

 

เม.ย. 2557

10 เม.ย. 2557การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

พ.ค. 2557

06 พ.ค. 2557 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 1/2557

มิ.ย. 2557

 

ก.ค. 2557

 

ส.ค. 2557

05 ส.ค. 2557 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 2/2557

ดาวน์โหลด PDF

ก.ย. 2557

 

ต.ค. 2557

15 ต.ค. 2557 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

31 ต.ค. 2557 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 3/2557

พ.ย. 2557

 

ธ.ค. 2557

 

ม.ค. 2556

 

ก.พ. 2556

26 ก.พ. 2556 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2555

ดาวน์โหลด PDF

มี.ค. 2556

 

เม.ย. 2556

05 เม.ย. 2556การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

พ.ค. 2556

07 พ.ค. 2556 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 1/2556

มิ.ย. 2556

 

ก.ค. 2556

 

ส.ค. 2556

08 ส.ค. 2556แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 2/2556

ดาวน์โหลด PDF

ก.ย. 2556

 

ต.ค. 2556

22 ต.ค. 2556 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

พ.ย. 2556

05 พ.ย. 2556 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 3/2556

ธ.ค. 2556

 

ม.ค. 2555

 

ก.พ. 2555

27 ก.พ. 2555 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2554

ดาวน์โหลด PDF

มี.ค. 2555

 

เม.ย. 2555

04 เม.ย. 2555การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

พ.ค. 2555

11 พ.ค. 2555แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 1/2555

มิ.ย. 2555

 

ก.ค. 2555

 

ส.ค. 2555

10 ส.ค. 2555 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 2/2555

ดาวน์โหลด PDF

ก.ย. 2555

 

ต.ค. 2555

05 ต.ค. 2555การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

พ.ย. 2555

07 พ.ย. 2555แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 3/2555

ธ.ค. 2555

 

ม.ค. 2554

 

ก.พ. 2554

22 ก.พ. 2554 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2553

ดาวน์โหลด PDF

มี.ค. 2554

 

เม.ย. 2554

05 เม.ย. 2554 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

พ.ค. 2554

13 พ.ค. 2554แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 1/2554

มิ.ย. 2554

 

ก.ค. 2554

 

ส.ค. 2554

11 ส.ค. 2554 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 2/2554

ดาวน์โหลด PDF

ก.ย. 2554

29 ก.ย. 2554 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ดาวน์โหลด PDF

ต.ค. 2554

 

พ.ย. 2554

แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 3/2554

ธ.ค. 2554

 

ม.ค. 2553

 

ก.พ. 2553

22 ก.พ. 2553 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2552

ดาวน์โหลด PDF

มี.ค. 2553

 

เม.ย. 2553

07 เม.ย. 2553 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ดาวน์โหลด PDF

พ.ค. 2553

11 พ.ค. 2553 แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 1/2553

ดาวน์โหลด PDF

มิ.ย. 2553

 

ก.ค. 2553

 

ส.ค. 2553

10 ส.ค. 2553 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 2/2553

ดาวน์โหลด PDF

ก.ย. 2553

 

ต.ค. 2553

04 ต.ค. 2553 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

พ.ย. 2553

08 พ.ย. 2553 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 3/2553

ธ.ค. 2553

 

ม.ค. 2552

 

ก.พ. 2552

26 ก.พ. 2552 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2551

ดาวน์โหลด PDF

มี.ค. 2552

 

เม.ย. 2552

08 เม.ย. 2552 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ดาวน์โหลด PDF ดู VDO

พ.ค. 2552

15 พ.ค. 2552แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่1/2552

ดาวน์โหลด PDF

มิ.ย. 2552

 

ก.ค. 2552

 

ส.ค. 2552

14 ส.ค. 2552 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่2/2552

ดาวน์โหลด PDF

ก.ย. 2552

29 ก.ย. 2552 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ดาวน์โหลด PDF

ต.ค. 2552

 

พ.ย. 2552

13 พ.ย. 2552แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 3/2552

ดาวน์โหลด PDF

ธ.ค. 2552

 

ม.ค. 2551

 

ก.พ. 2551

19 ก.พ. 2551 แถลงผลประกอบการ ประจำปี 2550

ดาวน์โหลด PDF

มี.ค. 2551

 

เม.ย. 2551

09 เม.ย. 2551การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ดาวน์โหลด PDF

พ.ค. 2551

13 พ.ค. 2551 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 1/2551

ดาวน์โหลด PDF

มิ.ย. 2551

 

ก.ค. 2551

 

ส.ค. 2551

14 ส.ค. 2551แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 2/2551

ดาวน์โหลด PDF

ก.ย. 2551

 

ต.ค. 2551

 

พ.ย. 2551

13 พ.ย. 2551แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 3/2551

ดาวน์โหลด PDF

ธ.ค. 2551

 

ม.ค. 2550

 

ก.พ. 2550

 

มี.ค. 2550

 

เม.ย. 2550

 

พ.ค. 2550

09 พ.ค. 2550แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 1/2550

ดาวน์โหลด PDF

มิ.ย. 2550

 

ก.ค. 2550

 

ส.ค. 2550

14 ส.ค. 2550 แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 2/2550

ดาวน์โหลด PDF

ก.ย. 2550

 

ต.ค. 2550

 

พ.ย. 2550

09 พ.ย. 2550แถลงผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 3/2550

ดาวน์โหลด PDF

ธ.ค. 2550